Dags att dra in anslaget till Mipim | Sverigedemokraterna i Lund

Dags att dra in anslaget till Mipim

Denna debattartikel refuserades av Sydsvenskan, vi publicerar den därför här:

Onsdagen den 6 december ska Lunds kommunstyrelse fatta beslut om sin verksamhetsplan för 2018. Under kommunstyrelsen och dess tjänstemän på kommunkontoret sorterar en rad ledningsfunktioner i kommunen. Dessa är ofta nämndsövergripande, det är sådant som IT, utvecklande av näringsliv, och demokratiutveckling.

En utgift som ligger under kommunstyrelsen är de årliga besöken på fastighetsmässan Mipim i Cannes. Det finns verkligen anledning att ifrågasätta om den planerade kostnaden, 350 000 kronor, motsvaras av något tydligt resultat. Det är en grupp av politiker och tjänstemän som åker varje år, men alltmer tyder på att de kontakter och samtal med fastighetsinvesterare som är meningen med besöket på mässan, går att ordna lika bra på annat sätt. Visserligen är mötet ansikte mot ansikte fortfarande viktigt i affärsvärlden, men är verkligen stora mässor det bästa sättet att föra samtal? Nuförtiden kan alla aktörer lätt hitta varandra på andra sätt än på mässor, och sedan bestämma tid och plats för ett möte för vidare samtal. Att flyga ner till Cannes och på några få, stressiga dagar på en enorm mässa skapa intresse för investeringar i Lunds kommun, är inte det smidigaste eller mest produktiva sättet att arbeta 2017. Kommunen borde besluta att inte åka till Cannes kommande år, och istället prova billigare och effektivare sätt att kommunicera med fastighetsinvesterare.

Hans-Olof Andersson

ledamot SD Lunds kommunstyrelse