Budget-KF går mot slutet: SD påverkar alltmer. | Sverigedemokraterna i Lund

Budget-KF går mot slutet: SD påverkar alltmer.

Nu närmar sig budget-KF slutet. Just nu debatteras matinköp och liknande, under punkten ”Kommunstyrelse och kommungemensamt”. Det går inte att fatta några större beslut om detta, eftersom det redan finns antagna policys runt detta, och varje förvaltning (till exempel skolnämnd och äldrevård) betalar sina egna inköp inom den nämndens ram. Men Kvintetten har framfört en teori om att det går att spara 2 miljoner på att köpa mindre ekologiskt och mer närodlat. Det kan vara en braidé, 100 procent ekologiskt är ju inte möjligt. Men om det går att spara pengar på det är tveksamt. Så om de inte diskuterar detta med oss, och erbjuder oss att vara med och ta fram den nya kostpolicy som då behövs så, röstar vi inte på deras yrkande om denna inbesparing nu.

Det samma gäller stödet till Fair trade city. Vi har erbjudit Kvintetten till förhandling men de verkar ointresserade av detta.

Sedan är det ytterligare några nämnder kvar, det kanske är slut 22.30 ikväll. Kvintetten har som väntat vunnit det mesta detta budget-KF, men vi har varit vågmästare i flera ärenden, och fått upp anslaget till både Byggnadsnämnden och Miljönämnden.