Biokol – kan bönder rädda oss ifrån klimathotet? | Sverigedemokraterna i Lund

Biokol – kan bönder rädda oss ifrån klimathotet?

Vi kan bi mycket bättre på att föra tillbaka kolen till jorden, skriver Christoffer Brinkåker.

Det råder ingen tvekan att den fortsatta användningen av fossila bränslen direkt skadar vårt klimat; att den ökade tillförseln av växthusgaser värmer upp planeten allt mer. Det rådande tankesättet innebär att man i högre utsträckning bestraffar fordonsägare och industrier för användningen av fossila bränslen, samtidigt som man argumenterar för att fler träd ska planteras. Det är inte nödvändigtvis en dålig inställning, men det kol som en gång låg djupt ner i marken stannar fortfarande kvar på jordens yta.

Istället för att släppa ut kolet i atmosfären i form av koldioxid vid förbränning av trä, så kan man utvinna energin ur träet, men återföra kolet till marken. Så här går det till:

Biokol kallas den nivå av kol som befinner sig mellan träkol och aktivt kol, och kan enkelt tillverkas av vem som helst som är ägare till två ståltunnor. Genom att förbränna virkets egna gaser vid tillverkningen, som annars släppts ut som en grå rök, så höjer man temperaturen ytterligare och får dessutom en ren förbränning. Denna högre temperatur skapar alltmer mikro-porer i kolet, vilket tillåter för mer levnadsyta för mikroorganismer. Och liksom ett kolfilter så har biokol förmågan att absorbera kemikalier.

Det finns huvudsakligen två fördelar för lantbrukare, och alla med egen trädgård, att tillverka och använda biokol i sina marker. Den första fördelen är att tillverkningsprocessen frigör enorma mängder värmeenergi, som istället för att släppas rakt ut i naturen kan åter fångas in och bevaras. Exempelvis för att driva en varmvattenberedare, eller för att hetta upp bostaden under vinterhalvåret. Den som har kreativa idéer kan säkert dra nytta av detta på en industriell skala, och då exempelvis driva ett fjärrvärmeverk.

Den andra fördelen är den viktigaste: Det är ekonomiskt lönsamt. Genom att sprida ut biokol över sina jordbruksmarker så gör man jorden mer porös, och mikro-porerna tillåter att vatten och gödsel stannar kvar precis där man vill ha det. Den mer porösa jorden underlättar för mikroorganismer att mångdubbelt öka sina populationer. Dessa faktorer leder till precis det som lantbrukare vill se: En bättre jord, och därmed ökad skörd. Och för varje år som man sprider ett nytt lager biokol så ökar skörden alltmer. Man skapar sig sin egen Terra Preta.

För resten av befolkningen så tillkommer en annan fördel, som för oss tillbaka till frågan om klimatet. Då biokol behöver tusentals år för att brytas ned på naturlig väg, och att man år efter år trycker ner kolet djupare i marken, så sluter vi kolets cykel – även för fossila bränslen. Lantbruket kan effektivt motverka de skador som oljeindustrin orsakat.

Vill man börja tillverka sitt eget biokol utan att äga skog så finns alltid spillvirke från sågverk, kastade möbler på återvinningscentralen, eller avfall från trädgårdsmästaren.

Christoffer Brinkåker, ledamot Lunds kommunfullmäktige