Besök på gymnasiet Pro Civitas | Sverigedemokraterna i Lund

Besök på gymnasiet Pro Civitas

Linus och Filip från Ungsvenskarna. Foto: Hans-Olof Andersson

Måndag 7 maj var Filip och Linus från Ungsvenskarna, och Hans-Olof från SD Lund, på besök på Pro Civitas gymnasium. Det blev två timmar med intressanta diskussioner om invandringspolitik, bostäder, försvarspolitik, med mera. Kunskapsnivån hos eleverna om samhällsfrågor var mycket hög.