Är det verkligen så klart vem som ska styra? | Sverigedemokraterna i Lund

Är det verkligen så klart vem som ska styra?

Sydsvenskan skriver idag att de kan avslöja att det blir borgarna och FNL i samarbete som bildar koalition denna valperiod. Philip Sandberg ser ut att bli kommunstyrelsens ordförande. Det är möjligt att Sydsvenskan har rätt om vem som blir KS-ordförande, men det säger inte mycket om hur Lund kommer att styras de kommande fyra åren. Alliansen och FNL kommer nämligen bara att ha egen (absolut) majoritet i kommunstyrelsen, men i KF har de bara 32 av 65 mandat. i nämnderna med 11 ledamöter får de bara 5 av dessa.

Sanningen är att inget block kan säga sig styra Lund, utan att förhandla med oss Sverigedemokrater. För oss är det inte fråga om att ”stödja” något ”block”, utan vi tar ställning i sakfrågorna, och diskuterar sedan gärna de ställningstagandena med andra partier, för att få så breda överenskommelser som möjligt.