Ännu en miljöskandal under uppsegling i Lunds kommun? | Sverigedemokraterna i Lund

Ännu en miljöskandal under uppsegling i Lunds kommun?

Förorenad bäck i Skrylle. Lägg märke till att föroreningen ser ut precis som den som rinner ut från Rögle deponi. foto: Hans-Olof Andersson.

Den 11 juni hade vi här på SD Lunds hemsida en artikel med rubriken ”Besök på miljöskandalen Rögle deponi”. Om du inte har läst den och tittat på bilderna, gör det. Själva kärnan i problemet vid Rögle deponi är att tippen läcker föroreningar ut i omgivningen, och bland annat har gjort vatten i dricksvattenbrunnar otjänligt. En rättsprocess pågår mot kommunen om detta.

För ett tag sedan fick vi tips om ytterligare en miljöförorening, som är misstänkt lik den från Rögle deponi. Hans-Olof Andersson och Christoffer Brinkåker gav sig ut till platsen, vilket är i mitten av naturreservatet Skrylle. Bilderna ni ser här är av den förorenade bäck som rinner från Ulakärret och västerut. Om ni vill se detta på plats, så utgå från Skryllegården, och följ 5-kilometersspåret, den sammanfaller även med Skåneleden. När ni gått lite mer än en kilometer så har ni Ulakärret till vänster, och den förorenade bäcken till höger.

Vattnet strömmar svagt. En och annan groda lever i denna soppa. foto: Hans-Olof Andersson

Vad är det då som ger bäcken (som i stort sett är ett långt dike) denna märkliga färg? Det är inte bara fråga om missfärgning av vattnet, utan på botten ligger också ett tjockt lager av den oranga utfällningen. Vattnet har transporterat sörjan, som har fallit ut och lagt sig på botten. Det är inte lite material heller: bäckens botten är missfärgad på en sträcka av flera hundra meter.

Utseendemässigt överensstämmer denna utfällning helt med det vi kunde observera vid Rögle deponi. Där är det dokumenterat att färgen orsakas av järnoxid, men att vattnet även innehåller tungmetaller och arsenik. Detta skulle alltså indikera någon form av deponi, eller dumpat avfall någonstans i området. Vid den östra änden av bäcken ligger Ulakärret, som är mycket svårpenetrerat, det är vatten och tät växtlighet på en gång. Det är rimligt att anta att källan för föroreningen finns någonstans vid eller under Ulakärret. Det kan röra sig om en deponi från kanske 50- eller 60- tal, innan Skrylle blev naturreservat, och stora delar av området såg helt annorlunda ut.

Vi i SD Lund har studerat den dokumentation som finns om deponier i området. I den södra delen av Skrylle, vid Rökepipan nära Dalby, finns två mindre ”tippar” dokumenterade. Men dessa är långt ifrån det ni ser här, cirka 2 kilometer bort, och kan absolut inte vara källan till denna förorening. Det måste finnas någonting mycket närmare.

Vi har nu skrivit till kommunen och länsstyrelsen för att få svar på vad detta är. Om myndigheterna känner till vad det är som ligger mitt inne i Skrylle, behöver det bli offentligt och diskuteras. Finns det ingen ordentligt dokumentation över detta på kommunen, måste det ordnas. Prover måste sedan tas på vad det är som rinner genom Lunds kanske finaste skog. Det vore också bra om något från lämplig institution på universitetet gjorde en egen undersökning, detta vore säkert ett alldeles utmärkt ämne för en uppsats, eller kanske till och med en hel avhandling.

Så fort vi får veta mer om detta, kommer vi att skriva om det här. Har du information som kan hjälpa till att utreda detta, hör av dig på mail eller telefon till vår partiföreträdare Hans-Olof Andersson, kontaktuppgifter finns till höger.

Hans-Olof Andersson framför den förorenade bäcken