Allvarliga problem med kommunens löneutbetalningar | Sverigedemokraterna i Lund

Allvarliga problem med kommunens löneutbetalningar

Idag den artonde december har Sydvenskan en artikel som tar upp att det är allvarliga problem med kommunens löneutbetalningar. (Vi lägger inte en länk här, eftersom det är en betalartikel men ni som har deras betaltjänst hittar den lätt). De intervjuar en kvinna som berättar att hon en månad fick 76 kronor i lön. En medarbetare till henne hade sagt upp sig efter att inte fått lön på två månader. Problemen har pågått en längre tid och inget tycks bli bättre. Det tycks vara en enorm röra i inrapporterings- och datasystemen.

Vi kan ge er lite vidare bild än Sydsvenskans artikel gör. Problemen är inte nya. Redan 2011 kom en revisionsrapport som listade en rad problem. När sedan nästa revisionsrapport kom, 2017, tycks allt ha blivit värre! En sak man studerar i den rapporten är arvodesutbetalningar från sammanträden. Ett citat: ”Vi hittar avvikelser i drygt en tredjedel av de undersökta sammanträdena. I fyra av de fem avvikelserna har konsekvensen blivit att fel arvoden betalats ut”

En del av problemen tycks bero på de många bytena av inrapporterings- och datasystem genom åren. Olika företag har anlitats, och mycket tid går åt till att försöka ställa om från ett system till ett annat. Men när det går så långt som att personal säger upp sig för att de inte fått lön, så måste Lunds kommun skämmas.