Alexander Christiansson från riksdagen sågade Sveriges arbetsmarknadspolitik | Sverigedemokraterna i Lund

Alexander Christiansson från riksdagen sågade Sveriges arbetsmarknadspolitik

Riksdagsledamot Alexander Christiansson besökte Lund 10 februari. Alla foto: Hans-Olof Andersson

Måndagen den 10 februari besöktes SD Lund av riksdagsledamot Alexander Christiansson.  Han bor i Lerum , och har kommunpolitiska uppdrag där. Men i veckorna är han förstås i riksdagshuset, där han är ledamot i arbetsmarknadsutskottet. Han är 37 år och har jobbat med ledarskap inom försäljning. Genom det har han lärt sig mycket om hur man kommunicerar med människor och förstår deras behov. Dessa kunskaper hjälper honom nu i politiken. Han berättade att stämningen i arbetsmarknadsutskottet ofta är hårt konfrontativ, och hans kunskap om olika personlighetstyper hjälper honom att hantera de konflikterna.

Alexander berättade att arbetslösheten i landet är mycket högre än den ser ut. Det beror till största delen på de enorma problemen med att integrera asylinvandrare. Sedan slutet av 90-talet har arbetsmarknadsåtgärder blivit en enorm sektor i Sverige. Regeringen och riksdagen inför ständigt nya, meningslösa åtgärder med namn som ”instegsjobb”, ”traineejobb”, ”etableringslotsar”, ”introduktionsjobb” med mera. Staten betalar nästan hela lönekostnaden. Dessa åtgärder har utvärderats och det står nu klart att de i praktiken bara är sätt att få bort folk ur arbetslöshetsstatistiken, utan att behöva registrera dem som levande på bidrag.

Så Sverige befinner sig sedan många år i ett permanent integrationshaveri. Hur vill då SD lösa detta? Alexander berättade att  först måste ju asylinvandringen upphöra. SD vill sedan ta bort dessa utgifter ur statsbudgeten. ”De utgifterna är som när Gudrun Schyman brände pengar! Arbetsförmedlingen jobbar bara med integration”.  Han berättade att en som jobbade på arbetsförmedlingen hade sagt att ”all vår kraft går till integration, vi hinner inte förmedla jobb. 75% av de vi jobbar med kommer aldrig att får ett jobb”. Alexander redovisade även en undersökning av hur näringslivet ser på integrationspolitiken. 26% ansåg att SD har den bästa politiken. Endast moderaterna fick en högre siffra. 5 % ansåg att socialdemokraterna är bäst på detta område.

En fråga som många ställer till Alexander när han reser runt bland SD-avdelningar är hur partiet ser på skillnaden mellan integration och assimilering. SD är ju för assimilering. Han brukar svara att vi inte vill ha ”integrationspolitik” utan ”sammanhållningspolitik”.  Det är uppenbart att Sverige inte kan fortsätta i gamla hjulspår, utan vi måste ha ett samhälle som håller ihop. Bland den inrikesfödda befolkningen är arbetslösheten mycket låg, och många sektorer, till exempel vården och skolan skriker ju efter arbetskraft. Men den enorma delen av befolkningen i åtgärder eller helt utan jobb kostar samhällsekonomin hundratals miljarder varje år. Dessa kostnader sprids i hela den offentliga sektorn, och är även en starkt bidragande orsak till krisen i kommunernas ekonomi. Hur man än hittar på åtgärder så hamnar många asylinvandrare till slut på kommunalt försörjningsstöd.