Länk till TV-sändningen från KF 2019-12-19 | Sverigedemokraterna i Lund

Länk till TV-sändningen från KF 2019-12-19

Vill ni titta på den kaotiska debatten från kommunfullmäktige den 19 december? Här är en länk till filen. Den är över sju timmar lång. Underst i rutan kommer det ibland en löpande text om vilket ärende man debatterar.
Victoria Tibloms fråga debatteras 3.54.00.
Ärendena om de kontroversiella bolagen är 15 och 16, de börjar 4.33.00 och håller sedan på till slutet. Det börjar med en lång ajournering, och sedan diskuterar man och röstar under kanske en timma i frågan om man ska ta upp ärendena 15 och 16, eller de ska bordläggas. Tyvärr är den debatten en viktig bit av helheten för att förstå hur illa dessa ärenden har förberetts.

https://lund.solidtango.com/live/kommunfullmaktiges-sammantrade-2019-12-19