2020 års lokalpolitik drar igång med en rad möten | Sverigedemokraterna i Lund

2020 års lokalpolitik drar igång med en rad möten

Lunds stadsvapen i en busskur vid Clemenstorget. Foto: Hans-Olof Andersson

Nu är det dags att komma ur helgvilan, det blev ju ganska många lediga dagar för de flesta när jul och nyår infaller mitt i veckan som det gjorde nu. Kommunstyrelsen har sitt första möte nu på torsdag 9 januari, och av nämnderna är barn-och skolnämnden först, med ett extrainsatt möte nu på onsdag. Nästa kommunfullmäktige är torsdag 30 januari, det börjar 13.30.

2020 är det år då besparingarna på olika verksamheter träder i kraft extra tydligt. Det är framförallt skolan som kvintetten har lagt hårda krav på. Vi i SD hade ju en egen budget för 2020, men det vann tyvärr inte stöd på budget-KF i juni. Att göra som socialdemokraterna och miljöpartiet gör i en rad ärenden på KS nu på torsdag, (ärendena 8, 20, 21) och låtsas som det finns hundratals miljoner att ge till skolan, det är att spela falskt. För att ha de pengarna skulle andra besparingar, eller skattehöjning, behövts göras. Att låtsas som att det nu går att förverkliga ”godbitarna” ur den egna budget som föll i juni, nu när skatten är beslutat och nämnderna har fått sina ramar, det är att spela falskt.

Det innebär inte att det går att mildra effekterna av besparingarna. Nämnderna har möjlighet att flytta pengar inom den ”ram” de har fått. Det går fortfarande att förverkliga en del av det vi föreslog i vår budget: ta bort medlen till ”mångfaldsarbete”, ta bort onödig byråkrati, jobba effektivare med tydligt ledarskap istället för alla oändliga möten som alla arbetsplatser har nuförtiden. Lägg istället de pengarna på att ge våra barn kunskap.

Det skandalösa KF den 19 december kommer att behövas diskuteras. Vi kommer att tvinga de mest döva politikerna att förstå att så kan man inte arbeta om kommunens styrning ska kallas demokrati. I alla hast, utan att ärendena hade valberetts, bildades två bolag. De kommer att kosta mycket, men ingen har kunnat förklara nyttan av dem. Bara att utreda bildningen av ”Lunds Rådhus AB” kostade en miljon kronor, enligt den finansiella rapport som ingår i underlaget för kommunstyrelsens möte på torsdag.