Sverigedemokraterna Lund

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lund

Postadress:  SD Lund    box 1194     221 05 Lund

E-post: lund@sd.se

Organisatoriska frågor, Bengt Malmberg, ordförande: 0706-33 59 28

Politiska frågor, Hans-Olof Andersson, partiföreträdare: 0733- 20 17 72

e-post: hansolof.andersson@sd.se

 • Nu stängs äntligen boendet för ”ensamkommande barn” på Sularpsfarmen

  Av hansolof.andersson den 19 april, 2017
  0

  Det tog sin tid. Efter att grannar till Sularpsfarmen, allmänheten, och vi i SD Lund under cirka 1,5 års tid har krävt att kommunen inte längre ska göra affärer med Sularpsfarmen, har kommunen nu äntligen sagt upp kontraktet. Det som äntligen fick S och MP att inse att detta inte går längre, är att Skattemyndigheten har varit mycket tydliga med att Sularpsfarmens redovisning inte stämmer, och att det hela har gått till Kronofogden. Det har också, utöver hyran på 100 000 i månaden (!), kommit fakturor till kommunen på 75 000 i kvartalet, fakturor som kommunen bestridit.
  Det oroande nu är att kommunen har anlitat en advokat i Stockholm för att representera kommunen i striden mot Sularpsfamen. Kommunen har egna jurister, men av någon anledning vill man anlita en utomstående firma. Vad detta kommer att kosta vet vi inte, men advokater tar aldrig mindre än 1600 kronor i timmen i arvode.
  En sak är säker, det är du som skattebetalare som betalar. För det från början katastrofala anlitandet av Sularpsfarmen som boende för ”ensamkommande barn”, för de enorma skatteskulder som inte betalats in, för allt krångel och arbete för kommunens tjänstemän att reda ut detta, och nu alltså för utomstående advokat. Återstår då att se hur mycket tid kommunens revision behöver lägga på denna härva.

 • Peter Lundgren besökte SD Lund

  Av hansolof.andersson den 19 april, 2017
  0

  Peter Lundgren föreläser i Lund 18 april

  Igår den 18 april fick SD Lund besök av en av Sverigedemokraternas EU-parlamentariker, Peter Lundgren. Inför cirka 40 medlemmar höll han ett uppskattat föredrag om EU och SD:s arbete inom parlamentet.
  Det är nu tre år sedan SD fick två mandat nere i Bryssel. Peter Lundgren var ärlig med att när han och den andra ledamoten, Kristina Winberg, började sina uppdrag var det ingen lätt uppgift. Steget från Gnosjö kommunfullmäktige till EU-kolossen var enormt. Men det Peter saknade i politisk erfarenhet, har han vägt upp med det som är ännu viktigare, nämnligen livserfarenhet. Efter 30 år som lastbilschaufför på de europeiska vägarna visste han mer om verkligheten för europas arbetare och ”vanliga människor” än de ”proffspolitiker” som befolkar parlamentsbyggnaderna i Bryssel och Strasbourg.

  Cirka 40 personer besökte föreläsningen

  Den fråga som har engagerat Peter Lundgren allra mest i Bryssel är hur den fria konkurrensen inom transportsektorn har lett inte bara till dumpade löner, utan också till laglöshet och kaos. Falska körkort säljs i många länder. Sedan arbetar chaufförer från framförallt Balkan under slavliknande villkor, många av dem på svenska vägar. Det är vanligt med fulla förare, utslitna däck, falska körkort som sagt, förare som sover i hytterna på rastplatser, och som bara har naturen att ta till för att sköta sin hygien och naturbehov.
  Peter Lundgren berättade att han flera gånger har konfronterat fackföreningen Transport och socialdemokraternas EU-parlamentariker om detta. De brukar dock mest undvika att ta debatt. Men efter mycket tjatande är SD: s arbete med att rädda den svenska transportbranschen på väg att ge frukt,d et är på gång nya bestämmelser som är delvis påverkade av Peter Lundgrens hårda kritik av det så kallade Cabotage-systemet.

  Peter Lundgren, EU-parlamentariker för Sverigedemokraterna

  En annan sak som åhörarna fick höra utförligt om denna kväll, var samarbetet med UKIP och dess ledare Nigel Farage. SD är ju i samma grupp som UKIP, EFDD-gruppen. UKIP är ju ett brittiskt EU-skeptiskt parti, men Peter Lundgren var noga med att berätta att det som fått många britter att rösta på UKIP och ja till Brexit, var förväntan om en ändring i invandringspolitiken. Nu ska ju britterna lämna EU, och femstjärnerörelsen (italienskt parti) har redan lämnat EFDD. Så det är mycket troligt att SD kommer att vara med i någon annan partigrupp efter nästa EU-val 2019, viken det blir återstår att se.

  Bengt Malmberg, ordförande för SD Lund

 • Det som hände i Stockholm får aldrig hända igen

  Av hansolof.andersson den 11 april, 2017
  0

  Det har nu gått fyra dagar sedan det ohyggliga terrordådet i Stockholm, det andra dådet i Sverige som officiellt har betecknats som terrordåd. I söndags hölls den första diskussionen om dådet mellan ledande politiker, i SVT:s Agenda. Stefan Löfven talade om fler poliser, och det talades också om att förbjuda terrororganisationer att verka i Sverige.
  Jimmie Åkesson var den ende som tog upp regeringens politiska ansvar: Sedan 2013 görs det mycket få så kallade ”Inre gränskontroller” i Sverige. Sådana kontroller är ett led i polisens arbete att hitta och utvisa personer som inte har rätt att befinna sig i landet. Den man som är misstänkt för dådet i Stockholm var just en sådan person som fått avslag på sin asylansökan, men inte utvisats.
  Vi Sverigedemokrater vill att de ”Inre gränskontrollerna” ska återinföras med kraft. Att terrorn har fått möjlighet att verka i Sverige beror på den fullständigt bisarra politik som de andra partierna för. Det är en politik som genom sin urbota dumhet gör det möjligt för utländska terroristorganisationer att operera i Sverige.
  Jag skrev ovan att detta var det andra terrordådet i Sverige, men man ska inte glömma det som hände december 2010, då en grupp män bosatta i Stockholmstrakten lastade en bil full med vapen, och körde söderut genom Sverige, och över bron till Danmark. Deras mål var att attackera Jyllandspostens redaktion i centrala Köpenhamn. De stoppades som väl var av svensk och dansk polis i samarbete.

 • Pressmeddelande om kommunstyrelsemötet i 2017-04-05

  Av hansolof.andersson den 6 april, 2017
  0

  Detta pressmeddelande är en sammanfattning av våra viktigaste ställningstaganden på kommunstyrelsesammanträdet den 5 april 2017. Frågor besvaras av vår ledamot Hans-Olof Andersson, tel. 0733- 20 17 72, e-post hansolof.andersson@sd.se

   

  Ärende 5, Ny vision för Lunds kommun.

  Vi yrkade avslag på förslaget till vision. Texten är mer likt en bön eller en dikt, än ett kommunalt styrdokument. Vi Sverigedemokrater tycker det ska finnas många visioner om framtiden, och att folket ska kunna välja bland dessa. Att ta fram visioner är partiernas arbete.

  När det gäller den text som har tagits fram överlåter vi åt litteraturrecensenter att yttra sig över den.

   

  Ärende 16, Finansiering av stipendium för förföljda författare och kulturutövare.

  Ärendet handlade alltså om vilket kommunalt organ som ska ha ansvaret för detta projekt. Kultur- och fritidsförvaltningen skriver att de ”saknar kompetens och resurser att lösa alla de uppgifter som ett fristadsåtagande innebär”. Ända sedan regionen drog igång detta för flera år sedan (innan Lund hakade på) har det varit mycket svårt att genomföra detta. Se vår reservation för mer utförliga resonemang.

   

  Ärende 19, Detaljplan för Ladugårdsmarken 5:8 m fl, godkännande

  Vi yrkade avslag på detta ärende, på grund av den föreslagna placeringen. Vi har redan tidigare kritiserat tanken på att lägga ridanläggningen på Ladugårdsmarken. En sådan anläggning bör ligga längre ut på landet, på mindre värdefull mark. Till exempel finns det sådan mark i närheten av Södra Sandby. Goda busskommunikationer bör gå att ordna, om anläggningen läggs intill allmän väg.

   

  Ärende 20, Försäljning av fastigheten Nymfen 1 till LKF.

  Vi yrkade avslag på detta ärende. LKF får denna markanvisning som belöning för att ha ordnat extra förtursbostäder åt kommunen, detta står tydligt i handlingarna. Markanvisningsverktyget bör inte användas så att man ger belöningar för specifika tjänster.

   

  Ärende 22, Markanvisning till Wihlborgs fastigheter AB gällande del av fastigheten Helgonagården 8:1 i Lund

  Vi yrkade: att ärendet återremitteras med uppdraget att planera för att studentbostäder istället ska byggas på den aktuella fastigheten. Det behövs fler studentbostäder i Lund, och denna tomt ligger intill LTH.

   

  Ärende 30, Hans-Olof Andersson (SD) samt Bo Kjellberg (SD) motion om återinförande av medborgarstämmor i Lunds kommun

  Vi yrkade förstås bifall till motionen, men den gick tyvärr inte igenom. Se motionen för våra argument.

 • Interpellation ställd till Kommunstyrelsen ordförande Anders Almgren, angående inkommit brev från Jernhusen rörande säkerhetssituationen vid Lunds centralstation.

  Av hansolof.andersson den 4 april, 2017
  0

  Lund 2017-04-04

   

  Fredagen den 31 mars 2017 inkom till ledamöterna i kommunstyrelsen ett mail från en befattningshavare på Jernhusen, Martin Andersen, som är ansvarig för säkerheten på Lunds centralstation. Mailet är ganska långt och var och en kan begära ut det som offentlig handling. Vi ska här endast citera några centrala delar som visar på hur illa läget är vid stationen:

  Enligt svensk lag är tiggeri inte tillståndspliktigt, men pengainsamling är. Man kan ju tycka att organiserat tiggeri borde ligga inom ramen för pengainsamling och således vara tillståndspliktigt?. Man ”maskerar” dessutom ofta tiggeriet genom att ge sken av att vara tidningsförsäljare då även försäljning/utdelning av skrifter är undantaget tillståndsplikten.

  Problemet är inte själva tiggeriet som företeelse, utan de omfattande proportioner detta tagit med organiserade grupper som tillsammans aktivt stoppar folk på trottoaren, vid biljettautomaten, på busshållplatsen eller vid bankomaten. Aktiviteten utförs alltför ofta på ett för den passerande allmänheten pressande, pockande och närgånget sätt. Vi har sett exempel på att man gärna i grupper går på de som upplevs som svaga och har svårt att säga ifrån tex äldre, handikappade, samt i vissa fall även barn. Ibland tangerar man både rån, tvång och ofredande. Vissa i den här kretsen har dessutom börjat missbruka alkohol och andra droger med alla problem det medför i en redan svår situation. 

  Mot slutet av brevet föreslår Martin Andersen en konkret lösning, nämligen:

  För att inte riskera förlora Ordningsvakten som genom sitt ihärdiga arbete lyckats bryta den negativa trenden, föreslår Jernhusen därför en kompletterande vakt i kommunens regi som tillsammans med vår befintliga vakt kan vara polisen behjälplig på ett större område (den s.k. C-triangeln).

  Vi Sverigedemokrater har i motion tidigare föreslagit att Lunds kommun ska anlita ordningsvakter som kan övervaka tiggeriet på allmänna platser, och ingripa vid brott. Vi har med anledningen av brevet från Jernhusen, samtidigt med denna interpellation, lämnat in en motion om att Lunds kommun ska stå för kostnaden för en ordningsvakt som tillsammans med Jernhusens ordningsvakt kan arbeta med tryggheten på och vid Lunds centralstation.

   

  Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren lyder:

  1. Anser du fortfarande, efter att ha läst brevet från Jernhusen, att tiggeriet i Lund inte är organiserat?
  2. Är du beredd att stödja vår den 4 april inlämnade motion om att kommunen ska bistå Jernhusen med en ordningsvakt?

   

  _____________________

  Hans-Olof Andersson

  ledamot kommunfullmäktige (SD)