Sverigedemokraterna i Lund | Sverigedemokraterna i Lund

Sverigedemokraterna Lund

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lund

Postadress:  SD Lund    box 1194     221 05 Lund

E-post: lund@sd.se

Organisatoriska frågor, Bengt Malmberg, ordförande: 0706-33 59 28

Politiska frågor, Hans-Olof Andersson, partiföreträdare: 0733- 20 17 72

e-post: hansolof.andersson@sd.se

 • Sverigedemokraternas valplattform 2018

  Av hansolof.andersson den 15 februari, 2018
  0

  Ett delat Sverige är på väg mot det viktigaste valet någonsin och idag presenterade Jimmie Åkesson vår valplattform….

  Publicerat av Sverigedemokraterna den 15 februari 2018

 • Sverigedemokraterna Lund har haft årsmöte

  Av hansolof.andersson den 13 februari, 2018
  0

  Årsmöte SD Lund 2018. Från vänster: Hans-Olof Andersson, Åsa Wittenfelt, Anders Olin. 

  SD LUND HAR HAFT ÅRSMÖTE

  Söndagen den elfte februari hade SD Lund årsmöte. Ordförande för mötet var riksombudsman Anders Ohlin, och sekreterare var Åsa Wittenfelt. Till ordförande för SD Lund omvaldes Bengt Malmberg. Lista för valsedeln i kommunfullmäktigevalet fastställdes till 32 personer. Fler namn kan dock komma att tillkomma senare. För att se alla namnen, se pressmeddelandet i förra inlägget.
  Annat som fastställdes var övriga ledamöter och ersättare i styrelsen, revisorer, och ombud till distriktsårsmötet. Mötet tog cirka 2 timmar, efter det avnjöts en god måltid.

  Bengt Malmberg omvaldes till ordförande.

  Hans-Olof Andersson, valdes till förstanamn på valsedeln.

  Åsa Wittenfelt.

 • Pressmeddelande från Sverigedemokraterna i Lund 2018- 02-11 om årsmöte och valsedel

  Av hansolof.andersson den 11 februari, 2018
  0

  Frågor besvaras av Hans-Olof Andersson, tel. 0733- 20 17 72, e-post: hansolof.andersson@sd.se

  Söndagen den 11 februari hade Sverigedemokraterna Lund årsmöte. De två viktigaste valärendena var val av styrelse, och fastställande av valsedel till kommunfullmäktigevalet den 9 september. Till ordförande omvaldes Bengt Malmberg, som är pensionerad brandmästare och under flera år var säkerhetschef för Sverigedemokraterna på riksnivå.

  När det gäller valsedeln, så har vi tidigare rapporterat att valberedningen hade lagt fram en valsedel med 33 namn. En kandidat har dock sagt upp sin kandidatur. Det förslag som valberedningen lade och som gick igenom var därför på 32 namn.

  På valsedeln finns sex av våra nuvarande politiker, överst igenkänns Hans-Olof Anderson och Christoffer Brinkåker. Under det finner vi Åsa Wittenfelt, före detta politiker i Lomma, som nu har flyttat till Lund.

  Valsedeln innehåller kandidater som i ålder skiftar från 84 år (Bo Kjellberg), till den yngste som är 20 (Victor Jangdahl). Spännvidden på yrkesmeriterna är stor, med bland annat tre läkare, två lantbrukare, och många företagare i olika branscher som bygg och IT.

  SD Lund kommer att senare att presentera flera av kandidaterna utförligare, med pressbilder med mera.

  Så här ser den beslutade valsedeln ut. Fler namn kan komma att tillföras fram till valet.

  1. Hans-Olof Andersson
  2. Christoffer Brinkåker
  3. Åsa Wittenfelt
  4. Victoria Tiblom
  5. Micael Jarnesjö
  6. Bengt Malmberg
  7. Magnus Liljeroth
  8. Urban Nilsson
  9. Mattias Larsson
  10. Diana Engblom
  11. Dragan Brankovic
  12. Bo Kjellberg
  13. Bengt Svensson
  14. Victor Jangdahl
  15. Linda Nilsson
  16. Lena Lindman
  17. Håkan Engblom
  18. Marcus Svensson
  19. Johan Nilsson
  20. Gunilla Hedlund Mikulasek
  21. Jonas Johansson
  22. Patrik Broholm
  23. Magnus Lindbom
  24. Ingvar Mårtensson
  25. Sven Björnsson
  26. Erik Ivarsson
  27. Charlotta Billvik
  28. Michael Andersson
  29. Lars Åhlin
  30. Thorsten Killman
  31. Robert Berg
  32. Mattias Kristiansson
 • Pressmeddelande från Sverigedemokraterna i Lund om kommunstyrelsemötet 2018-02-07

  Av hansolof.andersson den 8 februari, 2018
  0

  Detta pressmeddelande är en sammanfattning av våra viktigaste ställningstaganden på kommunstyrelsesammanträdet 7 februari 2018. Frågor besvaras av vår ledamot Hans-Olof Andersson, tel. 0733- 20 17 72, e-post hansolof.andersson@sd.se

   

  1. Jämställdhetsstrategi för Skåne Dnr KS 2017/1206

  Vi yrkade avslag. Dokumentet som Lund genom detta beslut nu har ”anslutit oss till” är ett typiskt exempel på den vänsterextrema tolkningen av vad jämställdhet är, och hur en sådan jämställdhet ska införas. På denna punkt var det SD som argumenterade ur liberal synvinkel, mot alla andra! Vår kritik tog sin utgångspunkt i att människor har rätt att betraktas som individer primärt, som medlemmar i grupper när det rör sig om frivilliga sammanslutningar, och ur kategorisynpunkt när det rör sig om objektiva, av staten registrerade fakta om individer, till exempel kön.

  Jämställdhetspolitikens mål bör vara hindra diskriminering. För detta finns lagstiftning.

   

   

  1. Skrivelse från Philip Sandberg (L) ”Öka Lunds ambitioner i

  jämställdhetsarbetet” Dnr KS 2017/0899

  Vi yrkade avslag. För argument se ärende 21.

   

   

  1. Ungdomspolitiskt program för Lunds kommun – remiss

  Dnr KS 2017/1130

   

  Sverigedemokraterna yrkar att

   

  Kommunstyrelsen avger följande remissyttrande:

   

  Förslaget till ungdomspolitiskt program bör omarbetas så att överflödiga formuleringar utgår, och programmet istället förtecknar konkreta problem som behöver lösas när det gäller ungdomars situation.

   

   

  1. Kultur- och fritidsnämndens utredningsuppdrag om införande av kulturcheck i Lunds kommun, (KF) Dnr KS 2015/0861

  Vi Sverigedemokrater anser att kulturcheck ska införas. Det bör göras genom ett auktoriseringssystem, inte genom upphandling. Det förslag som moderaterna lade var så lika vad vi vill, att vi anslöt oss till det. Det gick igenom med röstsiffrorna 7-6.

   

   

  1. Remiss Kulturpolitiskt program för Lunds kommun

  Dnr KS 2017/1140

   

  Sverigedemokraterna yrkar att

   

  kommunstyrelsen avger följande remissyttrande:

   

  Förslaget till kulturpolitiskt program skapar mer problem än det löser och bör därför inte antas. Kulturpolitiken i kommunen bör styras inom den ordinarie beslutsprocessen, och hjälps inte av detta program.

   

   

  1. Markanvisning och Markanvisningstävling för Pilgrimen 2 samt del av Stora Råby 36:22 i Södra Råbylund, Lund Dnr KS 2017/0497

   

  Vi yrkade avslag. På denna tomt ska det byggas ett bostadsområde där cirka en tredjedel av lägenheterna reserveras för ”nyanlända”. När det var uppe i KS förra gången yrkade vi att det villkoret skulle tas bort. Vi anser att villkoren i markanvisningstävlingen är fel, och yrkar alltså avslag i konsekvens med det.

   

   

   

  1. Motion från Zoltan G Wagner (KD) ”Folkparken som Miljöpark”, (KF) Dnr KS 2017/0083

   

  Vi yrkade avslag. Detta är en mycket märklig motion. Kristdemokraterna vill alltså ha handel på parkytan i Folkparken. Det är mycket olämpligt, där kan man ju inte köra in med fordon, då blir ju bara lera och förstört gräs. Dessutom är läget inte så lämpligt för handel, handel på de stenlagda torgen i centrum, till exempel Mårtenstorget är ju inarbetat sen länge.

   

   

   

  1. Motion från Hans-Olof Andersson (SD), Dragan Brankovic (SD) och Christoffer Brinkåker(SD) ”gratis buss för alla från 65 års ålder med upp till 200 000 i årsinkomst”, (KF) Dnr KS 2017/0821

   

  Det nuvarande systemet, med gratis buss för alla över 75 under lågtrafik, är helt feltänkt socialpolitiskt. Det finns ju ingen anledning att ge riktade subventioner åt alla över 75. Subventionen bör ju istället vara riktad mot alla de pensionärer som har låga inkomster.

   

 • Artikel Sydsvenskan om vår motion om gratis buss för plus 65

  Av hansolof.andersson den 3 februari, 2018
  0

  Idag skrev Sydsvenskan om en av våra motioner som kommer upp på nästa KF:

  https://www.sydsvenskan.se/2018-02-03/inkomstprovat-gratis-busskort-ser-ut-att-fa-nej