Sverigedemokraterna Lund

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lund

Postadress:  SD Lund    box 1194     221 05 Lund

E-post: lund@sd.se

Organisatoriska frågor, Bengt Malmberg, ordförande: 0706-33 59 28

Politiska frågor, Hans-Olof Andersson, partiföreträdare: 0733- 20 17 72

e-post: hansolof.andersson@sd.se

 • Pressmeddelande från Sverigedemokraterna Lund 2017-03-15:

  Av hansolof.andersson den 15 mars, 2017
  0

  Idag är det sammanträde i Barn och skolnämnd Lunds stad.  Redan på morgonen blev det känt att en av ledamöterna, andre vice ordförande Lars Hansson, (L) avgår på grund av hur ärendet med den våldtagna flickan har hanterats. De i nämnden som i tidigt skede hade fått ta del av fakta i ärendet, men inte agerade, bör enligt vår mening nu överväga att ställa sin plats till förfogande. Det minsta de kunde gjort hade varit att insistera på att hela nämnden skulle informeras.

  Det finns tyvärr en kultur i hur Lund styrs att till exempel delar av en nämnd tar sig alltför mycket makt, och när allvarliga missförhållanden upptäcks, gör sitt bästa för att sopa dem under mattan. Lunds kommun behöver en ny öppenhetskultur där som grundsats alla ledamöter i nämnden är jämlika, och där man talar öppet om saker som hela nämnden bör få ta del av.

   

  Hans-Olof Andersson

  Partiföreträdare SD

  tel: 0733- 20 17 72

 • Märklig ursäkt om våldtäktsfallet utskickad från BSN Lunds stads förvaltning

  Av hansolof.andersson den 14 mars, 2017
  0

  Skandalen runt hur kommunen har hanterat fallet med en flicka som våldtogs fortsätter. Först avslöjades att skolan hade hanterat situationen genom att låta de två förövarna gå kvar på skolan, medan flickan fick hemundervisning. Detta är naturligtvis fel, det är ju förövarna ska ska flyttas, brottsoffret ska ju självklart kunna fortsätta att gå på sin skola!

  När detta uppdagades valde de styrande politikerna, speciellt kommunalråden Anders Almgren och Elin Gustavsson att göra sig väldigt svåråtkomliga för pressen, något Sydsvenskan noga redogjort för. Sedan avgick rektorn för skolan, det är svårt att yttra sig om det var rätt eller inte, men något politiskt ansvar har ännu inte tagits. Revisionen har reagerat på hur fallet har hanterats och arbetar just nu med att granska det.

  Ett mail har gått ut från Förvaltningen till all grundskolepersonal och alla vårdnadshavare i kommunen. I mailet ber förvaltningen om ursäkt för att man agerat fel när de två förövarna inte flyttades från skolan, men den drabbade flickan istället var den som fick hemundervisning. Barn och skolnämnd Lunds stad ber om ursäkt för det felaktiga agerandet runt flickan som våldtogs, men glömmer att nämna att det bara är delar av nämnden som har fått informationen. SD:s ledamot och ersättare i BSN Lunds stad, Dragan Brankovic och Mats Hansson, fick ingen information.

  Ansvaret är ytterst sett politiskt, och då borde de politiker som vetat om detta (men inte informerat hela nämnden!) vara tydliga med att det är de som har ansvaret. Av en maildialog vi har haft med Monica Molin, ordförande i nämnden, framgår att i alla fall SD, Fi, och V inte fick denna information.

 • När börjar de styrande politikernas värdegrundsarbete?

  Av hansolof.andersson den 10 mars, 2017
  0

  Debattartikel om våldtäktsskandalen, skriven 10 mars.

  Avslöjandet i veckan att Lunds kommun har låtit de två pojkar som dömts för en våldtäkt gå kvar på skolan visar på en kultur i Lunds kommun, att man bara sopar problem under mattan. Det står i Sydsvenskan att ”enligt skoldirektör Mats Jönsson informerades de ledande politikerna i nämnden i januari”. Sedan påpekar revisionens ordförande Britt Svensson att hela nämnden borde fått kännedom om vad som hänt. Vi i SD sitter också i BSN Lunds stad, men fick inte veta något.

  Den här formen av våldtäkter blir allt vanligare i Sverige, men allt ledande politiker kan göra är att mörka och dölja, och när det väl blir offentligt hur felaktigt det hanterats så offras någon ur personalen, i det här fallet rektorn. Det här med att mörka och dölja är ju en kultur som kommer uppifrån, från den politiska ledningen.

  När man läser vad kommunalrådet Elin Gustavsson och skoldirektör Mats Jönsson säger i Sydsvenskan, i artikeln med rubriken ”Rektorn på Lundaskolan lämnar sin tjänst efter massiv kritik”, så försöker de hela tiden komma undan sitt eget ansvar, och hävda att det är värdegrunden det är fel på. Det står även i kommunens pressmeddelande i frågan att man ska ”intensifiera arbetet med värdegrundsfrågor”. När ska det arbetet nå de styrande i kommunen? En förbättring av maktens värdegrund kanske måste föregå arbetet med barnens värdegrund?

  Nu kräver vi, och förmodligen alla andra Lundabor, svar på vem som är ansvarig för detta. De partier som säger sig styra skolpolitiken i Lund, S, MP, och L, måste ta ett politiskt ansvar. Kanske genom att avgå?

   

  Hans-Olof Andersson

  partiföreträdare SD Lunds kommunfullmäktige

 • Pressmeddelande om motion om särbegåvade elever

  Av hansolof.andersson den 10 mars, 2017
  0

  Pressmeddelande från Sverigedemokraterna i Lund 2017- 03-10:

   Christoffer Brinkåker, ledamot för SD i Lunds kommunfullmäktige, har idag lämnat in en motion om att Lunds kommun skall inrätta en särskild handlingsplan för att möta särbegåvade elevers behov. Motionären skriver bland annat följande:

   Särbegåvade barn i den yngre skolåldern får sällan den stimulans de behöver. Av detta kan de riskera att bli introverta, och uppfattas av andra barn och vuxna ha en social nedsättning. De kan också riskera att bli utåtagerande, ett störmoment i undervisningen.

   Ger man ett särbegåvat barn den stimulans och de verktyg de behöver under sin uppväxt, så finns det en väldigt hög chans att barnet växer upp till att bli den nya Elon Musk eller Stephen Hawking, och på så sätt kan ge tillbaka till samhället tiodubbelt. Vi kan se det som en väldigt billig och bra investering för framtiden.

  Som grund för denna handlingsplan vill jag hänvisa till SKL:s dokument ”Handlingsplan särskilt begåvade elever 2016”, som beskriver vad särbegåvning är, och exemplifierar pedagogiska insatser för elever.

   

  Frågor besvaras av vår ledamot Hans-Olof Andersson, tel. 0733- 20 17 72, e-post: hansolof.andersson@sd.se

 • Motion om handlingsplan för särbegåvade elever

  Av hansolof.andersson den 10 mars, 2017
  0

  Lund 2017-03-09

   

  Ställd till Lunds kommunfullmäktige

  Två procent av Sveriges befolkning tillhör idag en grupp som kallas särbegåvade, personer med en uppmätt IQ på över 130, människor som vid upprepande tillfällen förvånar sin omgivning med sin intelligens. Föreningen för högintelligenta, Mensa, har dessutom berättat att den kommun med störst andel av deras medlemmar är just Lund, så vi kan utan att skämmas skryta om att vår kommun är den mest intelligenta I Sverige sedd till sin storlek. Detta innebär dock att det finns ett problem.

  Särbegåvade barn i den yngre skolåldern får sällan den stimulans de behöver. Av detta kan de riskera att bli introverta, och uppfattas av andra barn och vuxna ha en social nedsättning. De kan också riskera att bli utåtagerande, ett störmoment i undervisningen. Och då det är särskilt svårt för andra människor att identifiera dessa barn som särbegåvade så ställs frågan på sin spets och man börjar istället gå igenom typiska beteenden för att ställa en diagnos. Föräldrarna kan undra om det är något fel på deras barn, lärarna blir nästan handlingsförlamade i klassrummen, och kamraterna tycker att man är lite konstig, annorlunda.

  Identifiering av särbegåvade barn är däremot ingen svår sak, om man har fått reda på vilka rekvisit man ska leta efter. Varje år så rapporteras det om barn mellan 2 och 4 år gamla som visat sig ha mellan 140 och 160 IQ. Metoder för att stimulera barnet på rätt sätt är enkla att utföra, och kräver inte mer än grundläggande kunskap om särbegåvning. Assistans och utbildning för detta finns att tillgå hos forskare i psykologi.

  Ger man ett särbegåvat barn den stimulans och de verktyg de behöver under sin uppväxt, så finns det en väldigt hög chans att barnet växer upp till att bli den nya Elon Musk eller Stephen Hawking, och på så sätt kan ge tillbaka till samhället tiodubbelt. Vi kan se det som en väldigt billig och bra investering för framtiden.

  Som grund för denna handlingsplan vill jag hänvisa till SKL:s dokument ”Handlingsplan särskilt begåvade elever 2016”, som beskriver vad särbegåvning är, och exemplifierar pedagogiska insatser för elever.

  Sverigedemokraterna yrkar

  att Lunds kommun tar fram ett förslag till handlingsplan för indentifiering av, och anpassade arbetsmetoder för särbegåvade elever i grundskolan.

   

  _______________________

  Christoffer Brinkåker

  ledamot SD Lunds kommunfullmäktige