Sverigedemokraterna i Lund | Sverigedemokraterna i Lund

Sverigedemokraterna Lund

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lund

Postadress:  SD Lund    box 1194     221 05 Lund

E-post: lund@sd.se

Organisatoriska frågor, Bengt Malmberg, ordförande: 0706-33 59 28

Politiska frågor, Hans-Olof Andersson, partiföreträdare: 0733- 20 17 72

e-post: hansolof.andersson@sd.se

 • Nu har dom fallit för mordhotet på valtorget

  Av hansolof.andersson den 6 december, 2018
  0

  Idag kom Lunds tingsrätts dom i mål B 5024-18. Det rör sig om det mordhot som vår ordförande Bengt Malmberg utsattes för under valtorget den 7 september. Rättegången ägde rum i torsdags förra veckan.

  Lunds tingsrätt dömer den åtalade 59-åringen för olaga hot enligt 4 kap. 5 § 1 st. brottsbalken. Påföljden fastställs till villkorlig dom och dagsböter på 5000 kronor. 59-åringen ska utge ett skadestånd till Bengt Malmberg på 5000 kronor jämte ränta. Den dömde skall dessutom betala 800 kronor till brottsofferfonden.

  I domen kan man ingående läsa de olika personernas skildringar om vad det var som hände på valtorget. Tingsrätten tar fasta på Bengt Malmbergs och ett vittnes skildring av vad som hände. 59-åringen betedde sig väldigt aggressivt och försökte skrämma Bengt Malmberg. Det hela kulminerade i ett konkret hot: ”Vi ses på barrikaderna, då ska jag mörda dig din jävel”

  För dig som vill läsa domen i sin helhet så är det bara att hämta ut den i receptionen på Lunds tingsrätt. Ange målnummer B 5024-18.

 • Pressmeddelande om Kommunstyrelsen 2018-12-05

  Av hansolof.andersson den 5 december, 2018
  0

  Detta pressmeddelande är en sammanfattning av våra viktigaste ställningstaganden på kommunstyrelsesammanträdet 2018-12-05. Frågor besvaras av vår ledamot Hans-Olof Andersson, tel. 0733- 20 17 72, e-post hansolof.andersson@sd.se

   

  Ärende 23. Begäran om att få disponera reserverade medel för flyktingbostäder för nyanlända Dnr KS 2018/0748

  Vi yrkade avslag. Det har ju inte gått bra med att ordna modulbostäder, en del var ju till exempel ruttna vid leverans. De här medlen går inte att bevilja, servicenämnden och socialnämnden måste istället klara sig inom ram.

   

  Ärende 27. Överenskommelse till samverkan i Lund mellan det civila samhället och kommunen, (KF) Dnr KS 2016/0688

  Vi yrkade, precis som när det här ärendet var uppe förra gången, avslag. Det finns inget i detta som visar på att den så kallade överenskommelsen skulle fylla någon funktion. Trots det kommer det att kosta mycket pengar, 800 000!

   

  Ärende 28. Förlängning av möjlighet för asylsökande ensamkommande över 18 år att få stanna i Lund, (KF) Dnr KS 2018/0853

  Vi yrkade avslag. Kommunen har genom detta tagit på sig statligt ansvar, det är fel.

   

  Ärende 29. Förlängning av idéburet offentligt partnerskap gällande verksamheten Kompassen med föreningen Ohana, (KF) Dnr KS 2018/0794

  Vi yrkade avslag. Det rör sig om att kommunen har tagit på sig ett statligt ansvar, vilket är fel.

   

  Ärende 30. Fastställande av Torgstrategi, (KF) Dnr KS 2018/0368

  Vi yrkade avslag. När motionen om att ta fram strategin var uppe 2015 var vi med på det, men det dokument som nu läggs fram är substanslöst och fyller ingen funktion. Det som står i den är redan välkänt.

   

  Ärende 35. Skrivelse från Elin Gustafsson (S), Anders Almgren (S) och Emma Berginger (MP) Utveckla studentlivet – sats på AF-borgens utveckling Dnr KS 2018/0679

  Vi yrkade avslag. Det var ju också vad tjänstemännen har rekommenderat som beslut. AF-borgen drivs som ett bolag, med uthyrning till både studentlivet och till företag, myndigheter, med mera. Om det är svårt att få ihop medlen till renoveringar,  så måste bolaget fundera över hur de ska kunna öka den kommersiellt bärkraftiga delen av lokaluthyrningen.

  Vad som hände på KS var att Kvintetten fick igenom att kommunen skulle låna AF-borgen pengarna. Det är tyvärr ingen bra lösning. Lån till fastighetsbolag bör gå via banker, inte kommunen.

   

   

 • Trygghetsvandring på Klostergården

  Av hansolof.andersson den 3 december, 2018
  0

  Polisen ledde trygghetsvandring på Klostergården

  Idag tredje december var det trygghetsvandring på Klostergården på grund av den senaste tidens brottslighet. Polis, personal från olika kommunala förvaltningar, bevakningsbolag, och några politiker var med, varav tre från Sverigedemokraterna. Under cirka en timme gick vi runt på Klostergården. Gruppen tittade på de 21 rutor som krossats i helgen (aktuell siffra som polisen uppgav), och polisen tog upp tankar om att man kan ta bort mer växtlighet och öka belysningen för att olika platser ska bli tydligt synliga från byggnader och fönster. Det var ett väldigt stort fokus på det materiella, och inte mycket fokus på frågan varför grupper av ungdomar gör dessa attacker. Det finns också andra problem på Klostergården, som narkotikahandel med mera.

  Några av de rutor som krossats i helgen

 • Kommunfullmäktige 29 november, lite om vad som händer.

  Av hansolof.andersson den 29 november, 2018
  0

  Just nu är det budget-KF, och debatten är cirka 4 timmar försenad. Om vi ska hinna klart med dagordningen kommer vi med nuvarande hastighet att bli klara omkring 02.00 inatt. Men cirka 10 ärenden kan bordläggas, så det finns hopp om att vara klara vid midnatt.
  En sak vi kämpar för är att kommunen ska sluta ge pengar till så kallade EU-migranter. Vi begärde under punkten socialnämnden att den utgiften ska sättas till noll. Vi begärde votering, och alla andra (inklusive moderaterna) röstade för att skattepengar ska fortsatt gå till EU-migranterna.
  PÅ det hela får Kvintetten igenom det mesta av sin budget, men en del saker får de inte igenom. De ville till exempel ta bort handledarbonusen för lärarna, men vi och vänstersidan röstade ner det, så att det ska vara attraktivt för erfarna lärare att handleda nya lärare in i jobbet.

  När det var fem nämnder kvar avbröts mötet. De sista beslut som togs var skattesatsen, som kommer att förbli oförändrad. (det är väl det, Region Skåne höjer med 49 öre), och vinstuttagen ur bolagen, där Kvintetten bara fick igenom uttagen från Kraftringen och LKP, men inte från LKF.

  Nästa KF är 20 december.

 • På torsdag är det budget-KF

  Av hansolof.andersson den 27 november, 2018
  0

  Kommunfullmäktige i Polhemsskolans aula.

  På torsdag 29 november är det KF igen. Detta är ett extralångt möte, det börjar 8.30 och håller på till cirka 22.30. Det är budget för 2019 som ska behandlas. Den budget som togs i juni var bara preliminär. Vill du komma och lyssna så är det i Polhemskolans aula.  Vi har lagt vårt eget förslag till budget, som bland annat föreslår att mottagningen av asylinvandrare ska upphöra, våra skattepengar ska inte längre gå till tiggarna (vilket alla andra partier vill), och skatten ska förbli oförändrad. Vi vill inte ta ut vinsterna från de kommunala bolagen LKF, LKP, och Kraftringen, som de borgerliga partierna vill. Även Socialdemokraterna vill från 2020 ta ut mycket pengar ur ett av dem, Kraftringen.

  Vår budget hittar du här:

  Vårt förslag till budget för Lunds kommun 2019