Sverigedemokraterna Lund

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lund

Postadress:  SD Lund    box 1194     221 05 Lund

E-post: lund@sd.se

Organisatoriska frågor, Bengt Malmberg, ordförande: 0706-33 59 28

Politiska frågor, Hans-Olof Andersson, partiföreträdare: 0733- 20 17 72

e-post: hansolof.andersson@sd.se

 • Gratis bussresor för alla över 75 är feltänkt

  Av hansolof.andersson den 5 juli, 2017
  0

  Debattartikel publicerad på Aktuella frågor i Sydsvenskan 4 juli 2017:

  Flera kommuner i Skåne har gratis bussresor för seniorer. Men det är ett koncept som är feltänkt. Om syftet är att äldre som inte har råd att åka buss ska kunna göra det, är det inte en generell subvention för alla över 75 som behövs.Många pensionärer har en god ekonomi, för dem behövs det ingen ytterligare subvention. Alla som reser kollektivt med regionens och kommunernas busstrafik i Skåne subventioneras redan idag via skatten.

  Hur stor del av kostnaderna för kollektivtrafiken som passagerarna ska stå för kan diskuteras, men om någon speciell grupp ska får resa billigare eller gratis, så är det fel att dra alla äldre över en kam, och hävda att ingen av dem har råd att betala sina bussresor. Företrädare för Liberalerna i Lund är oroliga för att kommunens gratis bussresor för alla som är 75 år och äldre ska dras in och kritiserar oss sverigedemokrater för att vi föreslagit att systemet med seniorkort, som de äldre måste ha för att kunna åka gratis, ska avskaffas (Aktuella frågor 1/7).

  Vad vi skulle kunna tänka oss är att alla fattigpensionärer skulle kunna få gratis bussresor, kanske redan från det att de går i pension. En sådan lösning är vi beredda att diskutera med alla partier som inser att förhandlingar är viktiga i ett allt mer splittrat politiskt landskap.

  Hans-Olof Andersson

  partiföreträdare SD Lunds kommunfullmäktige

 • Debattsvar mot liberalerna kommer i Sydsvenskan under tisdagen.

  Av hansolof.andersson den 4 juli, 2017
  0

  Lund 2017-07-04:

  Vi har redan i lördags skrivit ett debattsvar på Liberalernas artikel om gratis buss för äldre över 75. Sydsvenskan har meddelat oss att det kommer att publiceras i nätupplagan. Så fort artikeln är uppe på Sydsvenskan kommer vi att publicera den även här. Kort kan man säga att det som skiljer oss och Liberalerna i den här frågan är att vi inte anser att alla över 75 behöver gratis buss. Det är bättre att satsa på de verkligt behövande i vårt samhälle, till exempel fattigpensionärerna.

  Liberalerna är allmänt märkliga nuförtiden. Det är så uppenbart att de inte har någon verklig förståelse av vad som är fel i dagens samhälle. De kommer med märkliga förslag, till exempel att en person över en viss ålder, tillsammans med en annan person under samma ålder, ska få gå ut på stan och äta lunch gratis, på kommunens bekostnad. Det är ju bara konstigt. Varför ska alla pensionerade läkare och professorer i Lund, ofta inte bara med god pension, utan ibland med fin villa, kunna luncha gratis med skattemedel?
  Det är ju så uppenbart bara populism och röstfiske. Det som behövs för äldre i Sverige är ju:
  1) Bättre pension för fattigpensionärerna
  2) Trygghet mot brottslighet, ”åldringsrånare”, med mera
  3) Snabb tillgänglighet till vård på vårdcentraler och sjukhus.
  4) Lättare att få plats på särskilt boende
  5) Fungerande färdtjänst. De styrande politikerna i Lund erkänner att den har varit usel i många år. Man gjorde en upphandling som inte kunde leverera en bra tjänst. Nu har ett annat bolag upphandlats, och det ska ta över under 2018. Vi var i vår budget för de ökade medel det nya avtalet kräver.

  Man skulle kunna fortsätta och räkna upp mer. men för att ta tag i de stora frågorna måste man ha modet att tala om vad som är fel i dagens samhälle. Vi har idag ett samhälle där kulturmarxism och liberalism har mötts i värdefrågorna. Mångkulturalismen är en den stora gemensamma nämnaren, som passar som hand i handske för båda. Denna utopiska lära är i praktiken inte bara värderelativistisk, utan i praktiken värdenihilistisk. Det går inte att bygga ett samhälle på en sådan grund. Den gamla folkhemsidén var vida överlägsen, men den har ju övergetts av alla utom SD.

  Sverige är nu i ett så allvarligt läge, att mycket av det politiska arbetet är en fråga om att hindra ännu mer samhällsupplösning. Då är det fel att sätta bocken till trädgårdsmästare. i SD: samhälle är det tryggheten först som gäller, inte mer samhällsupplösning.

 • Viktigt med god medborgarservice i hela kommunen

  Av hansolof.andersson den 22 juni, 2017
  0

  I går onsdag hade Skånska Dagbladet (SKD) en artikel med rubriken ”Medborgarservicen minskar på landet”. När undertecknad (Hans-Olof Andersson) läste den reagerade jag, för det som stod där var inte riktigt sant. De skrev om ”…en ny aktivitetsplan från informationsavdelningen, som togs upp på senaste kommunstyrelsemötet, där politikerna var positiva”.

  Men det stämmer inte, vi sitter ju i Kommunstyrelsen (KS), och någon sådan plan har inte kommit till KS. Sanningen är att planen hade tagits upp i Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). Där sitter vi i SD inte med, vi är inte tillräckligt stora för det ännu.
  Jag kontaktade SKD, och de gjorde en rättning i nätartikeln, men många läsare har ju bara läst artikeln i papperstidningen.

  Ärendet ska komma till KS (troligen i augusti) och då kommer vi att ha en hel del synpunkter på de ändringar som är på gång. Vi har redan nu begärt ut det dokument som finns, det heter ”KSAU Kommungemensam medborgarservice3. pptx” Om du som läser detta är intresserad, så är det bara att maila kommunen och begära ut det. Det är framtaget av tjänstemännen, och huvudidén i det är att koncentrera mer medborgarservice till Kristallen. Medborgarkontoren i Genarp och Södra Sandby har mycket lågt besökarantal. Tanken är att satsa på andra former av medborgarservice, men det är lite oklart hur det ska fungera.
  När ärendet kommer till KS kommer vi definitivt att ha formulerat en hel del kritik mot förslaget. Så det som SKD skrev, att ärendet hade varit i KS, och att politikerna skulle vara nöjda med det; det stämmer inte.

  Har du tankar om hur servicecentrat i Kristallen och medborgarkontoren i byarna fungerar, hör av dig till oss!

 • Besök på miljöskandalen Rögle deponi

  Av hansolof.andersson den 11 juni, 2017
  0

  Kent Kristensson. lantbrukare som är granne till Rögle deponi,  framför en av lakvattendammarna. 

  Under många år lades vad som helst på svenska soptippar. Bokstavligen vad som helst: kylskåp, hela bilar, sjukhusavfall, stora överskottslager av starka kemiska ämnen. Detta kunde hända så sent som 80-tal, innan man började införa sopsortering och omhändertagande av farligt avfall, ett arbete som det fortfarande finns mycket att förbättra inom.
  Hur är det då i Lund? I kommunen har vi flera gamla deponier med helt osorterat avfall. Mest känd är Sankt Hans backar. Där lades sopor fram till 50-talet. På soporna har det sedan lagts ett lager jord, där det nu växer träd. Området fungerar bra som park.

  Inte lika många känner till Rögle deponi. Denna soptipp ligger sydväst om Södra Sandby. Där lades cirka 960 000 ton avfall från 60-tal till 80-tal. Man har täckt över en del med jord, på andra delar av tippen sticker sopor fram. I november 2016 beslutade kommunstyrelsen att göra en ny övertäckning, som nu har kommit igång, den kommer att ta flera år.

  Kent Kristensson, Christoffer Brinkåker och Carl Sjöberg vid lakvattendammen.

  Men det var en viktig sak som renhållningsnämnden och kommunens tjänstemän glömde ha med i underlaget inför det beslutet: att tippen sedan minst tio år läcker föroreningar ut i omgivningen. Vatten i grannfastigheternas brunnar har blivit otjänligt, åkrar går inte att odla, och Röglebäcken, som rinner ut från tippen, har ett tjockt lager av urlakningar från tippen. Detta är inget mindre än en skandal, och vi i SD kommer inte att låta detta tystas ned.
  På förra kommunfullmäktige interpellerade vi renhållningsnämndens ordförande Ulf Nymark om detta. Han hade förstås inga svar på hur detta kan ha fått pågå, år efter år.

  Lördagen den 10 juni åkte tre av våra politiker iväg för att besöka de drabbade grannarna. Kent Kristensson driver lantbruk och har åkrar och kor intill deponin. Under flera timmar visade han oss runt på sina ägor och på själva deponin.

  I det ena hörnet av tippen finns två små dammar där det är tänkt att regnvatten från deponin ska stanna upp ett tag, och de värsta föroreningarna sjunka till botten. Det som rinner ut från tippen bildar där en tjock, röd sörja. Vad gör man då med den? jo, den sugs upp från dammarna, och läggs sedan upp på tippen igen!

  Kent Kristensson berättade för oss att det ursprungligen skulle fungera så att lakvattnet skulle ledas till reningsverket i Flyinge. Det lades rör för detta, men det visade sig snart att rören korkades igen av den röda sörjan. Så kommunen gav upp detta!
  När det regnar kraftigt översvämmas dammarna, och vätskan rinner ut i Röglebäcken, och den rinner ut på grannarnas åkrar. Kent Kristensson visade oss flera av sina dräneringsbrunnar, som alla ligger minst 50 meter från tippen. I botten på brunnarna finns den röda sörjan. Denna stannar alltså inte alls på tippen, och i lakvattendammarna, som det är tänkt. Två av Kent Kristenssons åkrar är obrukbara på grund av att det smutsiga vattnet som rinner ut från tippen.

  Hans-Olof Andersson vid ett dike på deponins gräns. Här rinner starkt förorenat lakvatten som inte kan nå fram till lakvattendammarna. Däremot ligger en privat bevattningsdamm bara några meter bort.

  Vad innehåller då lakvattnet? Miljöförvaltningen tar prover. Vi har fått ut en del av dessa provresultat, och de visar på förhöjda halter av järnoxid, ammonium, mangan, De prover som tagits 2016 visar värden som är över gränsvärdena för dricksvatten för följande ämnen: fluorid, ammonium, nitrit, järn och mangan. Över, ibland kraftigt över bakgrundsvärdena för ytvatten i södra Sverige ligger värdena för bly, nickel, arsenik, koppar. Det finns mycket mer att säga om mätningarna, vi kommer att återkomma med mer fakta och analyser av det.

  Det talar mycket om miljön i Lunds kommun, men det är tveksamt om det kommer att fungera att bara täcka över denna deponi. Den innehåller så mycket gifter som kan läcka ut, att den förmodligen borde totalsaneras. Detta går att göra, även om det naturligvis kostar.

  Det kommer fler artiklar här i detta ämne, med mer information.

  Kent Kristensson öppnar en av sina dräneringsbrunnar, helt full med vatten.

   

  Denna dräneringsbrunn,. ännu längre från deponin än den på föregående bild, innehåller föroreningar som ser ut precis som de vid deponin.

 • Dialog i södra Sandby: ”Folk har tröttnat på de gamla partierna”

  Av hansolof.andersson den 10 juni, 2017
  0

  Flygbladsutdelning i Södra Sandby 10 juni. På bilden syns Carl Sjöberg och Hans-Olof Andersson. 

  Lördagen den 10 juni var fem aktiva från SD Lund i Södra Sandby och pratade med de som lördagshandlade. Utdelningen av det nya flygbladet fortsatte, och responsen var precis lika bra som i Genarp en vecka tidigare. Många stannade för att prata.

  En person ville prata om det faktum att tandvården inte ingår i sjukvårdens vanliga högkostnadssystem, utan räknas i ett separat system. För äldre som både behöver mycket vård och mediciner, och dessutom mycket tandvård, kan det bli mycket dyrt. En annan sak som togs upp var att byråkratin och administrationen bara växer i Sverige.

  En man sade att han länge röstat på moderaterna, men att det var slut på det nu. Han berättade att han kände många andra som kände likadant och nu tänkte rösta på SD.

  Lars och Elena i finaste SD-kläderna