Sverigedemokraterna i Lund | Sverigedemokraterna i Lund

Sverigedemokraterna Lund

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lund

Postadress:  SD Lund    box 1194     221 05 Lund

E-post: lund@sd.se

Organisatoriska frågor, Bengt Malmberg, ordförande: 0706-33 59 28

Politiska frågor, Hans-Olof Andersson, partiföreträdare: 0733- 20 17 72

e-post: hansolof.andersson@sd.se

 • På besök i Riksdagshuset

  Av hansolof.andersson den 18 mars, 2018
  0

  Riksdagsledamot Mikael Eskilandersson på arbetsrummet. Här visar en av de många, många utredningar som riksdagen hela tiden producerar. Foto: Hans-Olof Andersson.

  Fjortonde till femtonde mars var Hans-Olof Andersson på ett snabbt besök i riksdagen. Här är en liten skildring om hur man arbetar i vårt lands lagstiftande församling, som förhoppningsvis, efter valet i september, har SD som största parti.

  Först gick vi in på plenum och fick se hur riksdagen tar beslut. Det gick i rasande takt, inte bara vid acklamation, utan också vid votering. Riksdagsledamöterna hade bokstavligen en sekund på sig att trycka på knappen, och resultatet kom direkt upp på voteringstavlorna ovanför presidiet. Något för Lunds KF att ta efter, där voteringsmaskinen ofta tar 20-30 sekunder på sig att registrera och visa utfallet!

  Väl insläppta i riksdagskansliet träffade vi Mikael Eskilandersson på dennes kontor. Han bor i Örkelljunga. Han sitter i Civilutskottet, som ansvarar för bostadspolitik, konsumentpolitik, samhällsplanering, och civilrätt. Men det räcker inte med det, sedan är han dessutom ersättare i tre andra utskott. Mikael visade en del av ärenden han just nu jobbar med. Ett vanligt ärende är ett förslag till lagändring på ett område. Sveriges lagar måste hela tiden göras om, eftersom teknik, samhälle med mera förändras.

  Magnus Persson från Bromölla i talarstolen

  Varje ärende kan ha en tjock bunt utredningar med mera som underlag. Men man måste också ta initiativ och driva frågor. Sedan SD kom in i riksdagen 2010 har partiet lagt 1286 motioner, 245 interpellationer, budgetar varje år, och mycket mer. 56 av motionerna har vunnit bifall, men många av de som inte gått igenom har också påverkat i god riktning. Politik är inte så dogmatiskt som många tror, utan de förslag som vinner är ofta kompromisser av flera partiers vilja, med eller utan förhandlingar. Men Mikael gav ändå uttryck för en del frustration över riksdagsarbetets enorma byråkrati:

  – Man blir tyvärr ganska instängd här. Allt är så specialiserat, man har sina områden att hålla koll på, och det kommer enorma mängder dokument som man ska läsa.

  Mikael visade också sitt övernattningsrum, en liten bit bort i korridoren från arbetsrummet. Det var verkligen inte lyxigt, med plats för en säng och med en minimal kokvrå. Men naturligvis åker han hem till familjen i Skåne på helgerna.

  Det blev också tillfälle att prata med fler av våra riksdagsledamöter, om bland annat valkonferensen som hölls nu i helgen, där riksdagslistan fastställdes. Det sammanlagda antal kandidater SD kommer att ställa upp med är 132.

  Hans-Olof Andersson framför riksdagshuset.Foto: Mikael Eskilandersson

  På torsdagen var det dags att bänka sig på läktaren i riksdagen. Om ni vill titta på plenumdebatterna, så är det alltid öppet för allmänheten, men var beredda på en ganska rigorös säkerhetskontroll, det är en bit över nivån på flygplatser. Det var frågestund, och först upp för SD var Magnus Persson från Bromölla. Denna ställde en fråga om arbetsrätt. Magnus är byggnadsarbetare till yrket, och har ofta varit väldig tydlig i riksdagen i diskussioner mot blåögda liberaler, eller mot socialdemokrater som för länge sedan har slängt sin arbetarlojalitet över bord till förmån för mångkulturalism, EU:s ofta vansinniga regler, eller politisk korrekthet.

  Sedan var även Paula Bieler och Jonas Millard uppe för Sverigedemokraterna. De hade frågor till olika ministrar, bland annat Morgan Johansson. För er som funderar på att kandidera till riksdagen, så är det ofta inte debatterna i plenum som är så svåra, det är inte speciellt hård konkurrens från de andra partierna. Nej, det som är det verkligt krävande är att verkligen se till att man behärskar de ämnen man är satt att sköta. Ämnen som juridik och nationalekonomi är mer eller mindre grundkunskaper, och det är bara början!

  Ett besök på Waldemarsudde klämdes också in i tidsschemat.

 • Vad vill egentligen Alliansen i spårvägsfrågan?

  Av hansolof.andersson den 13 mars, 2018
  0

  Häromdagen uttalade sig Alliansen om spårvägen i Sydsvenskan. Det var väl ett försök att tala om vad de, som allians, vill i frågan. På fotot tittar alla de fyra partiföreträdarna åt olika håll där de står bredvid spårvägsbygget. Det är ganska passande.
  När kommunfullmäktige beslutade om igångsättningstillståndet för spårvägsbygget, den 17 december 2015, var Alliansen oenig. M, KD, och C verkade egentligen vara för spårvägen, men de röstade emot eftersom, som de sade, finansieringen inte var klar. Liberalerna röstade däremot bifall till att sätta igång och bygga och spendera 746 miljoner.
  Hela vänstersidan röstade också för. Endast SD, FNL, och FI var tydliga med att de var emot spårvägen. Så beslutet gick igenom, och nu byggs spårvägen. Vi hoppas att ekonomikontoret slår larm när de 746 miljonerna är slut.
  Vad är det Alliansen säger nu då? Jo, att de inte vill att etapp två ska komma igång under nästa valperiod, 2018-2022. Vad menar de då, att de kan tänka sig att vara för den om fyra och ett halvt år? Det finns ännu ingen som helst planering för etapp två, det stycket av spårvägen som ska gå öster om Östra Torn och Linero.
  Det vore bättre om de vore tydliga, och talar om vad de tycker om spårvägen generellt. Ja eller nej? Alliansen, mästare i splittring och oklarhet. Och i dimridåer också, kanske?

 • Debatt på PRO: garantipensionen måste höjas!

  Av hansolof.andersson den 11 mars, 2018
  0

  De andra i politikerpanelen i debatten på PRO Lund 9 mars 2018. Foto: Hans-Olof Andersson

  Fredagen den nionde mars var det debatt anordnat av PRO, Pensionärernas riksorganisation, i Lund. Riksdagsledamöter från alla partier hade bjudits in, men Sverigedemokraternas ledamot Per Ramhorn fick förhinder. I stället bad vårt riksdagskontor Hans-Olof Andersson att ta debatten. Det hela var välordnat, med PRO Lunds ordförande Sven Englesson som debattledare. Denne fördelade ordet rättvist och alla fick komma till tals. Alla partier utom moderaterna hade kommit.

  Frågorna från Sven Englesson till politikerna rörde sig mycket om pensionärernas ekonomiska situation. De tog sin utgångspunkt i om partierna kan tänka sig att höja garantipensionen. Detta är ju en fråga som vi drivit länge, och långsamt börjar flera andra partier gå på den linjen. I podiet denna dag fanns det definitivt majoritet för höjd garantipension. Problemet när det gäller arbetet med att rädda ekonomin för Sveriges fattigpensionärer har ofta varit att få de andra partierna att komma till förhandlingsbordet, men kan några partier, till exempel miljöpartiet och socialdemokraterna övervinna sin blyghet bör nog en förhandlingslösning gå att nå. Det finns definitivt ställen i statsbudgeten att ta pengarna från, till exempel de enorma utgifterna för asylinvandringen.

  En annan sak som diskuterades var den offentliga sektorns inköp av tjänster från den privata. En del i panelen, särskilt de långt till vänster, hävdade att detta alltid skulle vara ekonomiskt ofördelaktigt för skattebetalarna, men om man bara kan grundläggande ekonomi så vet man att en leverantör av något, om det är varor eller tjänster, inte alltid ska producera allt själv. Om det till exempel rör sig om små volymer av en viss vara eller tjänst, kan det bli en högre produktionskostnad per enhet än om man köper in från ett företag som producerar stora volymer. Den merkostnad som företagets vinst innebär kompenseras ofta mer än väl av att dessa på grund av sin större produktionsvolym kan ha en lägre produktionskostnad per enhet. Det kan också vara så att behovet av en tjänst varierar mycket kraftigt över tid, och då kan man också behöva köpa in tjänsten externt. Det är därför inget märkvärdigt att en vårdhuvudman, till exempel ett landsting, ibland köper in vårdtjänster utifrån.

  Den 30 maj är det debatt igen hos PRO, den gången kommer det att handla om kommunpolitik.

  Sven Englesson från PRO ledde debatten mycket förtjänstfullt. Foto. Hans-Olof Andersson

 • Pressmeddelande om kommunstyrelsemötet 2018-03-07

  Av hansolof.andersson den 8 mars, 2018
  0

  Detta pressmeddelande är en sammanfattning av våra viktigaste ställningstaganden på kommunstyrelsesammanträdet den 5 mars 2018. Frågor besvaras av vår ledamot Hans-Olof Andersson, tel. 0733- 20 17 72, e-post hansolof.andersson@sd.se

   

  Ärende 11. Framtidsplan för Skryllegården Dnr KS 2016/0651

  Kommunstyrelsen gav 2016 i uppdrag att Skryllegårdens framtid skulle utredas. Det har nu tagits fram en ”Utvecklingsplan” för Skryllegården. Man har låtit en extern konsult ta fram en vision. Man tänker sig att bygga om Skryllegården och andra anläggningar i området för någonstans mellan 92 och 123 miljoner. Det är dock bara en uppskattning.

  SD yrkade ”att ge tekniska nämnden i uppdrag att vidare utreda Skryllegården, med uppdraget att ta fram en plan som har ett tydligt maxtak för kommunens sammanlagda ekonomiska åtaganden”

  Det projekt som det nu skissas på riskerar att bli alldeles för dyrt.

   

  Ärende 19. Ansökan om medel för projekt Rådgivning till personer/ företag med utländsk bakgrund – verksamhetsår 2018 Dnr KS 2017/1191

  Vi yrkade avslag.

  Det är märkligt att Almi, där staten är huvudägare, söker pengar av en kommun. Målgruppen ”utländsk bakgrund” är också märklig i sammanhanget. Det betyder ju bara att personen antingen är född utomlands, eller att föräldrarna är det. Det säger ju väldigt lite om personens behov av sådana här insatser.

   

  Ärende 28. Översyn av de kommunala rådens regler Dnr KS 2017/1093

  På detta ärende lades ett yrkande av Socialdemokraterna, att förslaget till regler skulle antas, med det tillägget att brukarrepresentanterna i råden skulle vara fortsatt arvoderade. Det var det beslut som sedan KS enigt tog. Innan det var det en lång diskussion om riktigheten i detta, om brukarrepresentanterna kan betraktas som förtroendevalda eller inte.

   

  Ärende 35. Järnvägsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för ombyggnad av Södra stambanan delen Lund-Flackarp i Lunds och Staffanstorps kommuner, Skåne län

  Här handlade diskussionen främst om hur Lunds kommun kan påverka chansen att det förr eller senare ska bli en tågtunnel, eller överdäckning av järnvägen, genom Lund. Vi yrkade enligt kommunkontorets förslag, och det var också det som vann i voteringen med 7-6. Det yrkande som lades av moderaterna (och alltså inte gick igenom) kommer knappast att hjälpa Lund att få en tunnel eller överdäckning.  Det  kommer inte att vara Lunds kommuns vilja att bevara Armaturfabriken som kommer att övertyga Trafikverket att göra detta. Det kommer att behövas en mycket större förhandlingslösning där Lund och staten tillsammans löser alla de problem som rör järnvägen.

  Ett exempel: anledningen till att en eventuell tågtunnel måste var mycket lång, är att godstågen endast klarar en mycket liten stigningsvinkel. Men lösningen kanske är att  dra en linje för godstågen utanför staden, så att man då kan ha en betydligt kortare  och billigare tågtunnel, så att den inte måste börja redan vid Flackarp, som moderaterna antyder.

 • Informationsmöte om flyktingbostäder i Veberöd 5 mars

  Av hansolof.andersson den 6 mars, 2018
  0

  Måndagen den 5 mars höll kommunen informationsmöte på Svaleboskolan i Veberöd. Vi Sverigedemokrater var förstås på plats för att lyssna på Veberödsbornas åsikter. Det som det informerades om var att det ska byggas 24 bostäder för flyktingar i kvarteret Traversen. Det rör sig om modulbostäder, kommunen bedömer att det kommer att bo cirka 80 personer i dem. De beräknas hålla cirka 15 år, sedan är andrahandsvärdet noll och modulerna rivs.

  Vi Sverigedemokrater är tydliga med att hela mottagningen av flyktingar bör upphöra. Men tills den politiken kan genomföras, är det viktigt att granska och kritisera denna verksamhet. På mötet var åsikterna blandade, och många kritiska frågor ställdes. På frågan vad projektet kostar svarade flyktingsamordnaren från kommunen 90 miljoner. Då kan visserligen kommunen få in en del av det i hyresintäkter, men eftersom det är kommunen som bär ansvaret för flyktingarnas boende oberoende av dessas betalningsförmåga, är det rimligt att anta att i stort sett hela denna summa kommer att belasta skattebetalarna.

  Men på ett större plan är det frågan om vilket samhälle vi ska ha som är den viktiga. Inte ens de mest fanatiska mångkulturivrarna kan längre hävda att idén om ”det mångkulturella samhället” fungerar. Den har havererat, och alla förstår det.