Sverigedemokraterna Lund

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lund

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

ted_sdlund_ordforandeTed Ekeroth

Ordförande

Skicka e-post till oss
Postadress
SD Lund

box 1194
221 05 Lund

 • Badhusplanen ”stannade av”, sedan dödades den

  Av hansolof.andersson den 22 september, 2016
  0

  Debattartikeln nedan skickades till Lokaltidningen Lund den 16 september. Den har ännu inte publicerats där, vi publicerar den därför här. 

  På kommunstyrelsemötet den 7 september var en av punkterna badhusplanerna för Dalby. När det beslutades om utbyggnad av Högevall den 31 januari 2008, beslutades det också att kultur- och fritidsnämnden skulle utreda ett inomhusbad för den östra kommundelen. Vad har hänt sedan dess?  Nu fick vi i kommunstyrelsen veta: någon gång för några år sedan ”har arbetet stannat av”. Nu hade kultur och fritid gett upp helt, och skickade en begäran till kommunstyrelsen om att hela projektet skulle läggas ner.

  I ärendet fanns inga dokument alls från utredningsarbetet. Vi i SD kontaktade serviceförvaltningen och begärde ut projektplanen. I den stod det bland annat att tre olika platser i Dalby kan vara aktuella för den nya byggnaden. Det fanns inga beräkningar av behovet av tid för de olika sorternas bad- och simverksamhet. Det fanns heller inga kostnadskalkyler.

  För att vi politiker ska kunna ta ställning till ett badhus i Dalby, så behöver vi veta både behoven och kostnaderna. Vi i SD begärde därför att ärendet skulle återremitteras för att kompletteras med alla dokument. I andra hand yrkade vi avslag till återkallandet. Tyvärr fick vi inte igenom något av yrkanden. Nu begravs badhusplanerna.

  Men förr eller senare behöver Dalby (och därmed den östra delen av kommunen) få sitt inomhusbad. När badet bör byggas är både en fråga om behov, och om ekonomiska prioriteringar. Befolkningen i den östra delen av kommunen växer, och förr eller senare är det logiska att bygga ett badhus i Dalby. Förr att kunna avgöra när det är dags att göra det, behövs ett underlag, som till exempel tar upp sådant som prognoser för behovet av bassängtid för simundervisning med mera. Men de andra partierna var inte ens intresserade att titta på fakta.

  Hans-Olof Andersson

  ledamot Lunds kommunstyrelse (SD)

 • Badhusplanerna för Dalby begravs i tysthet

  Av hansolof.andersson den 13 september, 2016
  0

  På kommunstyrelsemötet den 7 september var en av de intressantaste punkterna den om badhusplanerna för Dalby. När det beslutades om utbyggnaden av Högevall den 31 januari 2008, beslutades det också att Kultur- och fritidsnämnden skulle utreda ett inomhusbad i Dalby. Vad har hänt sedan dess. Nu fick vi i kommunstyrelsen en förklaring: någon gång för några år sedan ”har arbetet stannat av”. Nu hade kultur och fritid gett upp helt, och skickade en begäran till kommunstyrelsen om att hela projektet skulle läggas ner.

  I ärendet fanns inga dokument alls från utredningsarbetet som pågått sen 2008. Vi i SD kontaktade serviceförvaltningen och begärde ut projektplanen. i den stod det bland annat att tre olika platser i Dalby kan vara aktuella för den nya byggnaden. Det stod också att det var en 25-metersbassäng som var aktuell. Det fanns inga beräkningar av behovet av tid för de olika sorternas verksamhet: simundervisning, idrottssimning, tid för allmänheten. Det fanns heller inga kostnadskalkyler.

  Vi i SD anser att för att vi politiker ska kunna ta ställning till ett badhus för de östra kommundelarna, så behöver vi veta både behoven, och kostnaderna. Nu visste vi inget av det, och begärde därför att ärendet skulle återremitteras för att kompletteras med alla dokument. i andra hand yrkade vi avslag till återkallandet, det vill säga att planerna inte ska läggas i papperskorgen. Tyvärr fick vi inte igenom något av yrkanden. Nu begravs badhusplanerna.

   

  Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 7 september  2016, ärende 14, ”Kultur- fritidsnämndens begäran om återkallande av uppdraget att utreda ett inomhusbad i Dalby”

  Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för våra egna yrkanden:

  Sverigedemokraterna yrkar i första hand

  att ärendet återremitteras till kommunkontoret och kompletteras med de dokument som upprättats i ärendet, det vill säga projektplanen med mera.

  Sverigedemokraterna yrkar i andra hand avslag.

  Vårt förstahandsyrkande är alltså att ärendet återremitteras. Detta därför att det finns ett antal dokument som tagits fram av Kultur och fritidsnämnden och av Servicenämnden, bland annat en projektplan, men dessa ingår inte i handlingarna till dagens ärende. Vi Sverigedemokrater har själva begärt ut och läst projektplanen, och tycker att den borde ingå i beslutsunderlaget.

  Det beslutsförslag vi vill avslå är alltså förslaget att stoppa allt arbete med ett inomhusbad i Dalby. Visserligen har det inte blivit så mycket arbete gjort sedan det beslutades om utredningsuppdraget, den 31 januari 2008, men förr eller senare måste Dalby (och därmed den östra delen av kommunen) få sitt inomhusbad. När badet bör byggas är både en fråga om behov, och om ekonomiska prioriteringar. Befolkningsantalet i den östra delen av kommunen växer, och förr eller senare är det logiska att bygga ett badhus i Dalby. Förr att kunna avgöra när det är dags att göra det, behövs ett underlag, som till exempel tar upp sådant som prognoser för behovet av bassängtid för simundervisning med mera.

 • Hur ska ska Lunds kommun spara 72 miljoner?

  Av hansolof.andersson den 3 september, 2016
  0

  Denna debattartikel skickades till tidningarna 24 augusti, och har ännu inte publicerats. Vi publicerar den därför här.

  Den nionde augusti lämnade jag in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren rörande de ändrade regler för ersättningar för mottagning av ensamkommande barn som regeringen föreslagit. De är tänkta att träda i kraft vid årsskiftet. Nu har kommunstyrelsens arbetsutskott lämnat in ett remissvar där det öppet erkänns att de nya belopp som föreslagits inte räcker, för Lunds del går de statliga ersättningarna ned med 72 miljoner 2017.

  Men att tycka något löser inte problemet i sig. Vad som behövs är självrannsakan från alla partier som intensivt hejat på massinvandringen och flödet av offentliga resurser till denna. Nu när regeringen bryter sitt löfte från augusti förra året om ökade ersättningar, och istället drar i nödbromsen, så gör de inte det för att de skulle insett att den mångkulturella politiken är fel i grunden. De gör det för att det helt enkelt inte är ekonomiskt möjligt att fortsätta med HVB-hem och alla andra utgifter för ensamkommande, en verksamhet vars verkliga kostnad enligt en rapport från riksrevisionen 2012 då uppgick till 3000-6000 kronor per dygn och barn (Dnr 32-2011-0646). När S och MP i Lund klagar på besked från regeringen om ändrade regler och på så sätt visar upp sina inre partistrider i offentligheten, så får jag nog säga att en sådan diskussion har svårt att komma till något fruktbart resultat: den sker inom ett slutet tankesystem. De har aldrig velat lyssna på argumenten från SD, så nu det var istället verkligheten som satte stopp.

  Det ska sägas att det inte är någon större skillnad i denna fråga när det gäller allianspartierna, flera av dem har av verklighet och fakta tvingats till ett sent uppvaknande. Nu är det dags för alla de partier som under många år drivit en politik med enorma offentliga kostnader för invandringen att ta ansvar, antingen genom att avgå, eller fortast möjligt förklara hur Lunds kommun ska klara den omställning som troligen inträder vid årsskiftet.

  Hans-Olof Andersson

  partiföreträdare (SD) i KS och KF.

   

 • Interpellation om kommande förändringar i ersättningssystemen för mottagande av ensamkommande barn, ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren (S)

  Av hansolof.andersson den 9 augusti, 2016
  0

  Lund 2016-08-08

   I juni i år blev det klart att regeringen vill sänka ersättningarna till de kommuner som har hand om så kallade ensamkommande barn. Regeringen hoppas att de nya reglerna ska vara införda vid årsskiftet. Den 23 juni publicerade svt.se en artikel rörande detta. Artikeln finns på följande adress:

  http://www.svt.se/nyheter/inrikes/nya-regler-for-ensamkommande-miljardsmall-for-kommunerna

  Jag ska här sammanfatta det viktigaste i artikeln, men uppmanar alla att läsa den i sin helhet. Kursiv text är citat ur artikeln:

   

  Regeringen vill kraftigt sänka ersättningen till kommunerna för ensamkommande barn. Kommunerna är oroliga för att staten stjälper över kostnaderna. ”Många sitter fast i långa avtal med HVB-hem”, säger avdelningschef  Per-Arne Andersson på Sveriges Kommuner och Landsting.

  Regeringen planerar att sänka ersättningen kraftigt för ensamkommande barn och unga. De ska inte längre slentrianmässigt kunna placeras på dyra HVB-hem.

  Enligt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) innebär förslagen en stor besparing för staten. Det handlar om mångmiljardbelopp.

  – Anledningen till att vi gör det är att vi ser att de pengarna i dag används till sådant som vi inte har så stor nytta av. De som bedriver hem har kunnat ta väldigt bra betalt, samtidigt som vi ser att behoven är väldigt stora på andra områden, till exempel i skolan, säger hon till SVT Nyheter.

  Lite längre ner i artikel ger Ylva Johansson följande information, jag citerar:

  – Nu ändrar vi på det och sätter en schablon, också för att vi ska uppmuntra att finna billigare lösningar. Jag tror att väldigt många av de ensamkommande som kommer till Sverige behöver inte den stora omsorgsapparaten som finns på ett HVB-hem.

  Innebär det här förslaget att det är slut med kommuner som köper dyra platser i HVB-hem?

  – Ja, konstaterar Ylva Johansson.

  Regeringen hoppas få kommunerna att omvandla fler HVB-boenden till stödboenden, som är ett billigare alternativ. Den möjligheten har funnits sedan den 1 januari i år, men kommunerna har inte gjort det i den utsträckning som regeringen har önskat.

   

  Det är nu bara lite mer än fyra månader till dessa nya regler troligen träder i kraft, och det är hög tid för oss politiker i Lunds kommun att diskutera vilka konsekvenser dessa ändrade regler har för Lunds kommun. Detta går inte att avfärda som ”hypotetiskt”. Mina frågor till Anders Almgren lyder:

   

  1. Håller du med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i hennes slutsatser, som ju handlar om kommunerna generellt, alltså även Lund?
  2. Är våra tjänstemän i arbete med att beräkna konsekvenserna av de nya reglerna för Lunds kommun specifikt, och när kommer resultatet av ett sådant arbete i så fall presenteras?
  3. Sitter även Lund fast i långa avtal med HVB-entreprenörer, avtal som innebär högre kostnader än det nya systemet ger täckning för?

   

  _____________________

  Hans-Olof Andersson

  ledamot kommunfullmäktige (SD)

   

 • Rädda medborgarförslagen!

  Av hansolof.andersson den 20 juni, 2016
  0

  Denna artikel är inskickad till tidningarna måndag 13 juni, ännu ej publicerad. Vi publicerar den därför här.

  Uppdatering 3 september: Denna artikel publicerades i Sydsvenskan 31 augusti.

  Politikerna i Lund håller på att avskaffa medborgarförslagen. Vi i Sverigedemokraterna är de enda som sagt emot hittills. En ny ”strategi för medborgardialog” har tagits fram, den innebär bland annat att medborgarförslagen ska ersättas med något som kallas ”E-förslag”. I kommunstyrelsen lät vi dumt nog detta passera, men när strategin kom till kommunfullmäktige hade vi funderat mera, och sade ifrån. Det konkreta beslutet om ändring av systemet har ännu inte kommit upp.

  Vad är då E-förslag? Redan nu kan man skicka in sina medborgarförslag digitalt. E-förslag innebär, enligt den tjänsteskrivelse som har behandlats i demokratiberedningen, att kommunen först ska gallra helt godtyckligt bland förslagen, vilket är absolut förbjudet när det gäller medborgarförslagen. Det står bland annat att förslagen inte får strida mot kommunens styrdokument (sic), de får inte vara ”stötande”, ”kränkande” ”oseriösa”, osv. Så fungerar ju inte offentlig dokumenthantering!  De förslag som det kommunala godtycket låter passera, ska sedan ligga uppe på en hemsida 60 dagar. Minst hundra personer ska under den tiden ”stötta” förslaget för att det ska kunna gå vidare till politisk behandling, och inte ens då är man garanterad att få upp förslaget i kommunfullmäktige.

  Nej, behåll medborgarförslagen istället. Det är ett rakt, tydligt och lagreglerat system som garanterar alla rätten att få sina förslag behandlade, till skillnad mot det godtycke och krångel som utmärker experimentet ”E-förslag”.

  Hans-Olof Andersson

  partiföreträdare för SD i Lunds kommunfullmäktige